Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

De commissie heeft onder andere als taken:

  • het voeren van overleg met het kabinet over Europees beleid
  • het coördineren van de Kamerbrede controle op de regering bij Europese onderhandelingen
  • het attenderen van andere vaste commissies op (pré-)wetgevingsdocumenten
  • het opstellen van een lijst van prioritaire Europese thema's per vaste commissie
  • het actualiseren van specifieke fiches i
  • samenwerking met nationale parlementen in andere EU-lidstaten
  • het adviseren en ondersteunen van vaste commissies bij de organisatie van werkbezoeken aan Brussel
  • het informeren van leden van de Tweede Kamer en van het Europese Parlement over Europese overleggen
Voorzitter is L. (Laura) Bromet. Griffier is Mw. A. de Vrij.