Rapport Nationale Conventie

Burgers moeten via correctieve referenda meer bij de politiek worden betrokken. Ook moeten zij via burgerfora kunnen meepraten over beleidsvoorstellen. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen in het rapport 'Hart voor de publieke zaak' dat de Nationale Conventie heeft gepubliceerd.

De Nationale Conventie is door minister Pechtold ingesteld om te adviseren over bestuurlijke vernieuwing. De Conventie komt zowel met voorstellen die vrij snel kunnen worden ingevoerd, zoals het door de Tweede Kamer aanwijzen van de formateur, als voorstellen waarvoor grondwetsherziening nodig is. Vooral de positie van het parlement zou moeten worden versterkt.

De geschiedenis leert overigens dat het realiseren van staatkundige vernieuwing geen eenvoudige zaak is. De uiteindelijke resultaten van eerdere commissies waren nogal mager.

achtergrond


op korte termijn te realiseren aanbevelingen

 • laat de Tweede Kamer de kabinetsformateur aanwijzen
 • voer een ander commissiestelsel in de Tweede Kamer in: minder vaste commissies en meer themacommissies voor de duur van een zitting
 • houd ook parlementaire enquêtes naar maatschappelijke problemen
 • geef meer ruimte aan ambtenaren om Kamerleden informatie te verstrekken
 • houd hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden
 • benoem een minister voor regelvereenvoudiging
 • experimenteer met burgerfora
 • verbeter de ambtelijke ondersteuning van Eerste en Tweede Kamerleden

op langere termijn te realiseren aanbevelingen

 • regel in de Grondwet dat de regering op de derde dinsdag in mei verantwoording aflegt aan de Staten-Generaal
 • geef de minister-president de bevoegdheid zelfstandig ministers en staatssecretarissen voor benoeming en ontslag voor te dragen
 • maak rechtstreekse verkiezing van de minister-president mogelijk, met behoud van de vertrouwensregel
 • verhoog de subsidies aan politieke partijen; ook partijen die niet in de Tweede Kamer zitten moeten onder voorwaarden voor subsidie in aanmerking komen
 • voeg aan de Grondwet een hoofdstuk toe met de belangrijkste constitutionele uitgangspunten
 • voer een andere procedure voor grondwetsherziening in: één lezing in beide Kamers, aanvaarding in beide Kamers met 2/3 meerderheid en daarna een referendum over alle voorstellen
 • herstel de mogelijkheid van het dubbelmandaat (lid Staten-Generaal en lid Europees Parlement)