Adviescommissie inrichting verkiezingsproces: stem weer op papier uitbrengen

donderdag 27 september 2007

De Adviescommissie inrichting verkiezingsproces, geleid door minister van Staat Korthals Altes i, stelt voor om in het stemhokje in de toekomst weer een stem op papier uit te brengen . De commissie is zich er echter van bewust dat aan het stemmen met het rode potlood belangrijke nadelen kleven. Daarom stelt zij voor om de stembiljetten leesbaar te maken voor een computer. De kiezer moet dan in het stemhok zijn keuze printen met een daarvoor bestemd apparaat, dat niets anders doet dan het formulier leesbaar maken voor de computer en geen geheugen heeft. De kiezer deponeert die print vervolgens in de stembus en een computer leest deze prints dan uit.

Dit staat in een rapport dat donderdag aangeboden is aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld-Schouten i. In het rapport staat verder dat de eisen die in Nederland aan het verkiezingsproces gesteld worden het best gewaarborgd worden in het stemlokaal. De tijd zou nog niet rijp zijn voor bijvoorbeeld stemmen via internet, al zou dit in de toekomst wel kunnen voor Nederlanders in het buitenland. Deze groep stemde tot nu toe per post.

De commissie heeft ook voorstellen gedaan om het stemmen voor de burger toegankelijker te maken. Invaliden zouden de mogelijkheid moeten krijgen om per telefoon te stemmen en er zouden stemlokalen geopend moeten worden in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en eventueel gevangenissen. Ook zou het stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente, waarmee sinds 2004 succesvol geëxperimenteerd is, landelijk ingevoerd moeten worden.

bron: persbericht Adviescommissie inrichting verkiezingsproces

 

meer over