Kamervoorzitter: "Tweede Kamer mag best wat zelfbewuster worden"

woensdag 10 oktober 2007

De Tweede Kamer mag best wat zelfbewuster worden en moet er voor waken te worden overvleugeld door het kabinet. Dat zei Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet bij de presentatie van een boek over de Staatsrechtconferentie 2006. Deze door de Universiteit Maastricht gehouden conferentie had het Parlement als thema. In het boek staan bijdragen van wetenschappers en beoefenaren van de praktijk over onder meer parlementair onderzoek, wetgeving, het tweekamerstelsel en de relatie met de Europese Unie.

Als voorbeeld voor de verschuiving in de beeldvorming noemde mevrouw Verbeet de 100-dagencampagne van het kabinet. Het was volgens haar weliswaar positief dat het kabinet contact zocht met burgers en organisaties, maar bij de presentatie van de uitkomsten werd het parlement ten onrechte gepasseerd. De cruciale rol die de Kamer speelt bij totstandkoming van regelgeving en de noodzaak voor het kabinet om steeds voldoende steun voor zijn plannen te verwerven, blijven vaak onderbelicht.

Bij de overhandiging van het eerste exemplaar merkte prof.mr. L.F.M. Verhey op dat studie over het parlement de Kamers kan helpen hun functioneren te verbeteren. Ook het dit jaar opgerichte Montesquieu Instituut, dat vergelijkend onderzoek in Europees verband gaat doen, kan daarbij een rol spelen. Daarnaast zou aansluiting kunnen worden gezocht bij het op te richten Huis van de Democratie, waarvoor het kabinet vorige week het groene licht gaf. Mevrouw Verbeet wees erop dat de Kamer zelf recentelijk via een motie-Schinkelshoek om onderzoek naar het eigen functioneren heeft gevraagd.

bron: PDC

 

meer informatie