Burgemeestersreferendum mogelijk op de helling

vrijdag 12 oktober 2007

Minister Ter Horst i beziet na het burgemeestersreferendum in Eindhoven of verdere voortzetting van deze referenda zinvol is. Na het debacle van Utrecht lijken burgemeestersreferenda hun langste tijd te hebben gehad.

Eerder dit jaar schrapte de minister al de subsidie die gemeenten krijgen voor het organiseren van kiezersraadplegingen over een nieuwe burgemeester. De minister heeft verder te kennen gegeven de benoemde burgemeester als onafhankelijk bestuurder te willen herwaarderen.

Het burgemeesterreferendum kwam er voorafgaand aan het voorstel voor de gekozen burgemeester van minister De Graaf. Nadat dit voorstel was gestrand, werden de referenda gezien als opstap naar een nieuw voorstel over de gekozen burgemeester. Kiezers kunnen bij een referendum aangeven wie zij door de gemeenteraad voorgedragen willen zien voor het burgemeesterschap in hun gemeente.

bron: www.nrc.nl