Sterke ondervertegenwoordiging vrouwelijke burgemeesters

maandag 12 november 2007

Slechts één op de vijf burgemeesters is vrouw, waardoor vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in politiek-bestuurlijke functies. Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst i laten weten aan de Tweede Kamer.

Ter Horst zal samen met politieke partijen en Commissarissen van de Koningin actief op zoek gaan naar vrouwelijke kandidaten. Ook wil Ter Horst nagaan of het mogelijk is om vrouwelijke kandidaten, via advertentieteksten voor functies binnen de gemeenteraad, voorkeur te geven.

Ten slotte geeft Ter Horst aan dat de regering de doelstelling uit het Meerjarenplan Emancipatie 2006-2010, dat streeft naar minimaal 45% vrouwen in politiek-bestuurlijke functies, niet haalt.

bron: Staatscourant, 9 november 2007

 

meer over