TEN-V: Financieringsvoorstel Commissie legt nadruk op grensoverschrijdende trajecten en duurzame vervoerswijzen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 21 november 2007.

De Europese Commissie heeft haar voorstel van selectie bekendgemaakt van projecten die in aanmerking komen voor TEN-V financiering in de periode 2007-2013. Bij de selectie van de projecten heeft de Commissie voorrang gegeven aan grensoverschrijdende projecten en milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals de binnenvaart en het spoor. Na de publicatie van vier oproepen tot het indienen van voorstellen, ontving de Commissie 221 projectvoorstellen. De gevraagde steun (meer dan € 11,5 miljard) lag een stuk hoger dan het beschikbare budget van de Gemeenschap: € 5,1 miljard.

"De voorstellen van de Commissie zijn een antwoord op de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot het vervoersbeleid en de TEN. Deze projecten zullen een grote toegevoegde waarde opleveren voor de EU en zorgen voor duurzamer vervoer in Europa", stelt Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en bevoegd voor vervoer.

De selectie van de projecten is een duidelijk antwoord op de doelstelling van de Commissie om de beschikbare steun zoveel mogelijk aan te wenden voor kritieke grensoverschrijdende trajecten. Dit blijkt ook uit het totale aandeel van de werkzaamheden en studies voor grensoverschrijdende trajecten - 56% van het totale budget.

De geselecteerde projecten voldoen tevens aan de doelstellingen van de Commissie inzake duurzame ontwikkeling van het vervoer. De Commissie stelt voor zoveel mogelijk steun te verlenen voor binnenvaartprojecten. 11,5% van het totale budget gaat naar 30 prioritaire binnenvaartprojecten; het spoor is goed voor een aandeel van 74,2%.

Projecten waarvoor grote bedragen worden uitgetrokken zijn onder meer de hogesnelheidslijn tussen Lissabon en Madrid (Evora-Merida), de "Rail Baltica" studies voor de verbinding Trieste-DivaÄa tussen Slovenië en Italië, de Fehrman Belt vaste weg/spoorverbinding, de Brenner en Mont Cenis Alpentunnels, de Seine-Schelde waterwegverbinding en de ontwikkeling van de Donau. Voorts heeft de Commissie projecten geselecteerd op het gebied van Rail Traffic Management system (ERTMS), Intelligente vervoerssystemen (ITS) en luchtverkeersbeheer (ATM).

Naast het meerjarenprogramma heeft de Commissie een aantal projecten geselecteerd voor het TEN-V jaarprogramma. Het jaarprogramma vormt een aanvulling op het meerjarenprogramma en biedt, door zijn looptijd van slechts één jaar, een grote flexibiliteit. In het kader van het jaarprogramma werden voor € 945 miljoen projecten ingediend, voor een beschikbaar gemeenschapsbudget van € 112 miljoen.

De voorgestelde lijst van projecten wordt nu meegedeeld aan de lidstaten en het Europees Parlement. Na de goedkeuring door het comité voor de financiering van de TEN, oefent het Parlement zijn inzagerecht uit. Verwacht wordt dat de Commissie begin volgend jaar de definitieve beslissingen over de financiering van de projecten zal nemen.

De volledige lijst van de geselecteerde projecten voor medefinanciering staat in MEMO/07/491

Voor meer informatie over de trans-Europese vervoersnetwerken, zie:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm