Basisvorming centraal bij verhoren commissie parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen

donderdag 22 november 2007

Tijdens de eerste hoorzitting van de commissie parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen stond gisteren de basisvorming centraal. Als eerste kwam oud-minister van onderwijs Van Kemenade i aan het woord. Vervolgens werden Kees Schuyt i, schrijver van het WRR-advies over het basisonderwijs, en oud-staatssecretaris Jacques Wallage i verhoord.

De heren, die nauw betrokken waren bij het onderwijsvernieuwing, wasten hun handen in onschuld. De basisvorming was wat hun betreft geen goed idee. Van Kemenade, initiator van de middenschool, was vanaf het begin al tegen de basisvorming. De hervormingen gingen te snel en de studielast was te hoog. Schuyt wees naar oud-secretaris Wallage. Ook de rol van CDA-minister Deetman i stelden de ondervraagden ter discussie.

bron: ANP