Kabinet voor versterking representatieve democratie

maandag 3 december 2007

De ministerraad heeft het voorstel van minister Ter Horst i voor de versterking van de representatieve democratie bekrachtigd. Versterking van de rol van de volksvertegenwoordiging en de positie van politieke partijen staat hierbij centraal. Het voorstel moet het draagvlak voor democratische processen, instellingen en kernwaarden van de rechtsstaat vergroten. Hoofdlijn vormt de bevordering van het actief democratisch burgerschap naar aanleiding van de Nationale Conventie i.

Tegemoetkoming van de partijsubsidie aan partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de Kamer, wordt overwogen. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor de oprichting van het Huis van de Democratie.

De Tweede Kamer zelf is van plan een commissie in te stellen voor parlementaire zelfreflectie.

bron: www.regering.nl, 30 november 2007

 

meer over