United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Logo UNESCO

Dit is een organisatie van de Verenigde Naties i die door middel van wereldwijde samenwerking vrede en veiligheid wil waarborgen. De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization richt zich op samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. UNESCO is op 16 november 1945 opgericht.

UNESCO werkt met een middellangetermijnstrategie die om de twee jaar wordt bijgesteld. De activiteiten worden via Nationale Commissies door veldkantoren uitgevoerd. De Nationale Commissies bestaan uit deskundigen op één of meer werkterreinen van UNESCO. UNESCO heeft bijna 200 lidstaten (waaronder Nederland) en een tiental landen met de status van waarnemer (waaronder Aruba, Curaçao en Sint-Maarten).

Het hoofdkantoor staat in Parijs. Daarnaast zijn er regiokantoren, nationale kantoren (waar de Nationale Commissies zetelen), de al genoemde veldkantoren en ook nog een aantal liaisonkantoren.