Voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Frans Moor overleden

maandag 14 januari 2008

In 's-Gravenzande is op 13 januari het oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA Frans Moor overleden. Hij is 67 jaar geworden. De uit Hoek van Holland afkomstige Moor was Kamerlid in de periode 1977-1991. In 1991 verliet hij de Kamer uit onvrede over de WAO-voorstellen van het derde kabinet-Lubbers en over de steun die de PvdA daaraan gaf. Hij stapte later over naar de SP. Ook eerder tijdens zijn Kamerperiode waren er enkele keren spanningen met de fractieleiding.

Moor, een voormalige machinebankwerker in de chemische industrie, hield zich als Kamerlid vooral bezig met het inkomens- en werkgelegenheidsbeleid. In een fractie met veel academisch geschoolde leden was hij één van de weinigen met alleen een lagere technische opleiding. Hij was voor zijn Kamerlidmaatschap ook actief in de vakbeweging.

Samen met zijn fractiegenoot Vermeend i bracht hij in 1986 (toen de werkloosheid tot recordhoogte was gestegen) een initiatiefwet tot stand om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken langdurig werklozen in dienst te nemen.

bronnen: Trouw, biografisch archief PDC