Hoge Raad moet oordelen over vrouwendiscriminatie SGP

vrijdag 7 maart 2008

Zowel de Staat als de SGP gaan in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over discriminatie van vrouwen binnen de SGP. Dit hoger beroep betekent dat de hoogste rechter in Nederland een principiële uitspraak moet doen over de vraag in hoeverre politieke partijen vrouwen anders mogen behandelen dan mannen.

Door in cassatie te gaan wil het kabinet geen inhoudelijk geven over de praktijk van de SGP. Het kabinet wil een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland om een richtlijn te hebben voor de toekomst. Het gaat dan met name om rechtsvorming en rechtszekerheid.

De SGP gaat in beroep, omdat de partij het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof dat de staat de partij ervan moet doordringen dat de vrouw gelijk staat aan de man. De SGP legt de bijbel zo uit, dat vrouwen en mannen wel gelijkwaardig, maar niet gelijk zijn. De partij wil desnoods naar het Europese Hof stappen om de zaak uit te vechten.

In september 2005 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de overheid de subsidie aan de SGP moest beëindigen vanwege de discriminatie van vrouwen binnen de partij. De zaak was aangespannen door een aantal mensenrechten- en vrouwenbelangenorganisaties, waaronder het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

De SGP ging tegen de uitspraak in beroep bij de bestuursrechter, de Raad van State. Deze deed uitspraak op 5 december 2007. De uitkomst was dat de overheid de SGP tóch moet subsidiëren.

De Staat en de SGP gingen ook in beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Deze civiele rechter oordeelde op 20 december 2007 dat de overheidssubsidie aan de SGP moet blijven bestaan. Volgens het gerechtshof moet de Staat wel andere maatregelen nemen om de vrouwendiscriminatie te stoppen.

bronnen: de Volkskrant, persbericht Ministerraad, Proefprocessenfonds Clara Wichmann


Verwant nieuws

Meer over

Externe link