Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken (INEA)

Dit agentschap van de Europese Unie was verantwoordelijk voor het beheer van het EU-budget voor de programma's Connecting i Europe Facility i (CEF) en Horizon 2020 i. Daarnaast zag INEA toe op de inwerkingtreding van de verlopen programma's TEN-T i en Marco Polo i, die van 2007 tot en met 2013 liepen. Op 31 maart 2021 is dit agentschap opgeheven en vervangen door het Europees Uitvoerend Agentschap Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA) i.

INEA was de opvolger van het TEN-T EA, het Uitvoerend Agentschap voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk, dat operationeel was van 2006 tot en met 2013. Dit agentschap was sinds 2006 verantwoordelijk voor het beheer van het EU-budget voor de bevordering van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het beheer van projecten en evenementen in het kader van het TEN-T programma viel ook onder dit agentschap.

Het agentschap INEA werkte nauw samen met het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer i (MOVE) van de Europese Commissie i. Het agentschap had voor de periode 2014 - 2020 een budget van € 34,1 miljard (€ 27,4 miljard van CEF en € 6,7 miljard van Horizon 2020).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

C(2006)5034, 2013/801/EU

Oprichting

26 oktober 2006 (opgeheven 31 maart 2021)

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Vervoersbeleid, Energiebeleid, Telecommunicatiebeleid

2.

Werkzaamheden

De taken van dit agentschap waren:

  • Kennis en steun verlenen aan het beheer van projecten op het terrein van infrastructuur en innovatie
  • Het beheren van het EU-budget voor de programma's 'Connecting Europe Facility' (CEF) en Horizon 2020
  • Het beheer van projecten en evenementen in het kader van de programma's TEN-T en Marco Polo, die liepen van 2006 tot en met 2013

3.

Organisatie

Het agentschap bestond uit een multinationaal team van specialisten die zich bezighielden op het gebied van financiën, projectbeheer, techniek, transport en juridische zaken.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland was in INEA vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu i.

5.

Meer informatie