Jaarverslagen vrijdag voor verantwoordingsdag openbaar

vrijdag 25 april 2008

Het kabinet maakt het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen behorende bij de diverse begrotingen dit jaar al op de vrijdag voor verantwoordingsdag openbaar. Tot dusver verschenen de jaarverslagen altijd op de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag. Deze dag valt dit jaar op woensdag 21 mei.

De jaarverslagen worden nu al op vrijdag 16 mei gepubliceerd, zodat de Tweede Kamerfracties zich goed kunnen voorbereiden op het verantwoordingsdebat met het kabinet. Tijdens dit verantwoordingsdebat op donderdag 22 mei worden het Financieel Jaarverslag van het Rijk, het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Financieel jaarverslag van het Rijk en de Algemene Verantwoordingsbrief van het kabinet besproken.

Het is voor het eerst dat het kabinet een Algemene Verantwoordingsbrief uitbrengt. De brief zal gaan over het beleidsprogramma en de daarin opgenomen doelstellingen, de voortgang van de tien projecten uit het beleidsprogramma en over de thema's duurzaamheid, dynamiek en ondernemerschap en respect. De verantwoordingsbrief verschijnt pas op de derde woensdag.

Vorig jaar nam premier Balkenende i geen deel aan het verantwoordingsdebat. Hij liet de verantwoording over het jaar 2006 over aan minister Bos i (Financiën). De vicepremier had in 2006 als fractievoorzitter van de PvdA nog oppositie gevoerd tegen het kabinetsbeleid.

bron: persbericht Tweede Kamer