Kabinet formuleert opdracht Staatscommissie grondwetsherziening

maandag 14 juli 2008

Het kabinet legt drie clusters van onderwerpen voor aan een nog in te stellen staatscommissie herziening van de Grondwet. Dat staat in de opdracht die minister Ter Horst i de staatscommissie gaat geven.

De clusters zijn:

  • toegankelijkheid
  • waarborgkarakter
  • verhouding mensenrechten-grondrechten

De Grondwet moet toegankelijker en inspirerender worden, waarbij onder andere wordt gedacht aan een inleidende tekst (preambule). Er zal verder onder meer gekeken worden naar de herzieningsprocedure, naar de plaats van politieke partijen in de Grondwet en naar de verhouding met de internationale rechtsorde. Ook de vraag of de digitalisering van de samenleving een plek in de Grondwet moet krijgen, zal in de staatscommissie aan de orde komen.

De opdracht aan de staatscommissie wordt nog met de Tweede Kamer besproken en daarna zal, in het najaar, tot instelling worden overgegaan. In de commissie zullen politici en wetenschappers worden benoemd.

bron: persbericht ministerraad