Ter Horst deelt zorgen over regels rond partijfinanciering

woensdag 10 september 2008

De Nederlandse regelgeving over giften aan politieke partijen is summier en weinig effectief. Dat staat in een rapport van GRECO (Group of States against Corruption), die onderzoek deed naar het Nederlandse financieringsstelsel van politieke partijen. Minister Ter Horst i deelt de kritiek, maar is al bezig met nieuwe wetgeving op dit gebied.

Er is een wetswijziging in de maak waardoor grotendeels aan de kritiek tegemoet kan worden gekomen. De minister ziet het rapport dan ook als ondersteuning van haar beleid. De aanbevelingen van GRECO worden bij de wetswijziging betrokken. Het betreffende wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Kiesraad en zal vervolgens worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Het onderzoek vond plaats in het kader van een aanbeveling van de Raad van Europa over bestrijding van corruptie.

bron: persbericht ministerie van BZK