Drs. A. (André) Postema

foto Drs. A. (André) Postema
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

In Groningen geboren maar vooral in Limburg bestuurlijk actieve econoom, die in 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA werd. Was bestuurder van Ernst & Young/Capgemini en werd in 2005 vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht. In 2014 verruilde hij die functie voor het voorzitterschap van het bestuur van de koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Politiek actief als raadslid in Maastricht en in de Eerste Kamer woordvoerder financiën, pensioenen en buitenlandse zaken. Was tevens voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voorzitter van het Beneluxparlement. In 2018 enkele maanden fractievoorzitter. Trad als zodanig terug na discussies rond misstanden bij Maastrichtse VMBO-scholen, die onder LVO vielen.

PvdA
in de periode 2011-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

(André)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 2 november 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1987

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 11 juni 2019
  • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 2018 tot 10 juli 2018
  • voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Groningen, vanaf november 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
  • lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit, vanaf 1 juni 2017
  • vicevoorzitter Raad van Toezicht Pluryn

vorige (2/24)
  • voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures B.V., van 1 augustus 2014 tot 1 maart 2018
  • voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans, vanaf 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
  • lid tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 2016 tot 11 juli 2017
  • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 september 2017 tot 20 februari 2018

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad in juli 2018 terug als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer vanwege problemen (examenchaos) bij twee Maastrichtse vmbo-scholen. Die scholen vielen onder de koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs, waarvan hij bestuursvoorzitter was. Hij vond dat de discussie over zijn rol als bestuursvoorzitter zijn functioneren als fractievoorzitter belastten.

uit de privésfeer
Komt uit een 'rood nest'

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.