De StemmenTracker: bent u nog wel voor de juiste partij?

dinsdag 23 september 2008

Is Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet i nog wel lid van de juiste partij? Vandaag kan zij testen of zij inderdaad nog bij de PvdA thuishoort. Vanmorgen biedt RTL Boulevardpresentator Peter van der Vorst als 'minister van verantwoording' de vernieuwde StemmenTracker aan de Tweede Kamervoorzitter aan.

De StemmenTracker is een initiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek. Aan de hand van 16 stellingen kunt u aangeven of u het wel of niet met de stelling eens bent. De stellingen zijn gekozen uit onderwerpen die onlangs in de Tweede Kamer in stemming zijn gebracht, zoals de terugtrekking van het Nederlandse leger uit Uruzgan en de invoering van gratis schoolboeken. Vervolgens kunt u zien met welke partij u het meest heeft 'meegestemd.'

Bij de presentatie vanmorgen zullen enkele Tweede Kamerleden een stemverklaring afleggen: Samira Bouchibti i (PvdA), Jasper van Dijk i (SP), Rita Verdonk i, Willibrord van Beek i (VVD) en Sander de Rouwe i (CDA). Daarna geven vijftig scholieren van het ROC Aventus uit Apeldoorn aan of ze voor of tegen de stelling zijn.

bron: persbericht Instituut voor Publiek en Politie


externe links