Staatssecretaris: Geen reden om regels senaatsverkiezing te wijzigen

vrijdag 26 september 2008

Staatssecretaris Bijleveld i ziet geen reden om de voorkeursdrempel bij de verkiezingen van de Eerste Kamer te verhogen of om lijstverbindingen onmogelijk te maken. Zij schrijft dat op vragen vanuit de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Tijdens de afgelopen verkiezingen van de Eerste Kamer werden een SP'er en een CDA-lid met voorkeurstemmen tot senator gekozen. De vraag kwam toen op of de drempel niet te laag is. In Zuid-Holland zijn bijvoorbeeld twee stemmen in Provinciale Staten voldoende om met voorkeurstemmen te worden gekozen.

Vraagtekens werden eveneens gezet bij lijstverbindingen. Die worden door partijen gesloten, nadat de uitslag van de Statenverkiezingen al bekend is. Partijen laten dan mede de kans op een extra zetel meewegen bij de keuze voor hun 'partners'. De staatssecretaris vindt echter dat lijstverbindingen in een behoefte voorzien en ziet geen reden om ze te verbieden.

De suggestie om het tijdstip van de verkiezingen voor de Eerste Kamer in de diverse Provinciale Staten wettelijk te regelen, wil zij wel overnemen. Nu is het denkbaar dat de uitslag in een provincie al bekend is, voordat in een ander Statencollege wordt gestemd.

bron: kamerstuk 31.200 IIA, D