Kabinet wil af van betaling politici via politieke partijen

dinsdag 7 oktober 2008

De vergoeding van volksvertegenwoordigers, bewindslieden en bestuurders moet rechtstreeks aan henzelf worden uitbetaald. Overheden moeten niet meewerken aan betaling van de vergoeding via hun politieke partijen. De ministerraad heeft ingestemd met indiening van twee wetsvoorstellen door minister Ter Horst i waarin dit wordt geregeld.

Door de nieuwe regeling moet de onafhankelijkheid van politieke ambtsdragers worden gewaarborgd. Als betaling plaatsvindt aan een politieke partij, wordt de ambtsdrager financieel afhankelijk van zijn partij. Zijn eigen mandaat komt kan daarmee in het gedrang komen en dat is strijdig met het personenstelsel zoals wij dat kennen bij verkiezingen. Afdrachten door politici aan hun eigen partij blijven wel toegestaan.

bron: persbericht BZK