Antillianen krijgen kiesrecht voor Europees Parlement

woensdag 29 oktober 2008

Inwoners van de Antillen en Aruba krijgen het kiesrecht voor het Europees Parlement. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van staatssecretaris Bijleveld i met algemene stemmen aangenomen. Tot nu toe konden zij alleen meestemmen als zij ooit tien jaar in Nederland hadden gewoond. De Nederlandse Antillen en Aruba zijn overigens geen deel van de Europese Unie.

Reden voor de wetswijziging waren uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof van Justitie waarin het maken van onderscheid tussen Nederlanders binnen en buiten Europa werd verboden.

De inwoners van de Antillen en Aruba zullen kunnen stemmen via internet of per post.

bron: persbericht Eerste Kamer