Ombudsman: overheid vaak nog traag met reactie

dinsdag 4 november 2008

Nog niet alle ministeries scoren even goed bij het tijdig beantwoorden van brieven of e-mails van burgers. Dat stelt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer i in een rapport over behandeling van bezwaarschriften.

In 2003 beloofde het toenmalige kabinet dat ministeries in 2007 bezwaarschriften tijdig zouden beantwoorden. Er is op dat punt ook vooruitgang geboekt, maar niet alle ministeries werken al even doelmatig. Een meer praktisch gerichte aanpak is volgens de Ombudsman soms effectiever dan een juridisch volledig correct antwoord. Soms kan beter even contact worden opgenomen met een klager. Dat is zeker nuttig als de termijn dreigt te worden overschreden.

Het rapport is aangeboden aan staatssecretaris Bijleveld i van BZK.

bron: persbericht Nationale Ombudsman