'Verloren consensus. Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat, 1945-2012'

Verloren consensus

Binnen het kader van het Montesquieu Instituut hebben het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen en het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen i van de Rijksuniversiteit Groningen jarenlang onderzoek gedaan naar de geschiedschrijving van het debat over de Europese integratie in de Nederlandse politiek sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het onderzoek zal in de eerste plaats bestaan uit de bestudering van de Europa-debatten in het Nederlandse parlement en, waar mogelijk, van het discours binnen de politieke partijen. Daarnaast zal de studie worden gebaseerd op literatuur- en archiefonderzoek, evenals enkele interviews met belangrijke deelnemers aan het debat.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Publicatie

Op donderdag 27 juni 2013 heeft in Den Haag de boekpresentatie van deze bundel plaatsgevonden.

Het kan worden besteld via de site van Uitgeverij Boom.

2.

Valorisatie

Voordracht van prof. J. v.d. Harst i in het kader van de Vakgroep van de RU Groningen, 4 juni 2009 (de tekst betreft een uitgeschreven weergave van de toen gehouden mondelinge presentatie).