Voorstel opneming constitutionele toetsing in Grondwet in eerste lezing aangenomen

dinsdag 2 december 2008

De Eerste Kamer heeft met 37 tegen 36 stemmen het door Femke Halsema i verdedigde initiatiefwetsvoorstel aangenomen om rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet mogelijk te maken.

De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, Christenunie, D66, Partij voor de Dieren, Onafhankelijke Senaatsfractie en de fractie-Yildirim stemden voor, die van CDA, VVD en SGP stemden tegen.

Het betreft een wijziging van de Grondwet. Daarom zal er na de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw in beide Kamers over het voorstel moeten worden gestemd. Omdat dan in beide Kamers een tweederde meerderheid vereist is, staat uiteindelijke aanneming nog geenszins vast.

bron: persbericht GroenLinks