Raadgevend burgemeestersreferendum ter ziele

dinsdag 2 december 2008

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel om het raadgevend burgemeestersreferendum af te schaffen aangenomen. Het kabinet kwam met het voorstel, omdat de ervaringen met dergelijke referenda tamelijk negatief waren. De opkomst was in het algemeen laag.

Overweging voor het voorstel was verder dat de kandidaten niet met een eigen beleidsprogramma konden komen en dat het de status van het burgemeestersambt aantastte. Ook bestond ten onrechte het beeld dat het om een echte verkiezingen ging.

bron: website Eerste Kamer