ProDemos

Logo_ProDemos_kleur-05

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. ProDemos is een niet-partijgebonden organisatie. Het kantoor en het bezoekerscentrum zijn gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

Drs. E.C. (Eric) Stokkink is sinds 1 maart 2021 directeur van ProDemos.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Totstandkoming

ProDemos is oorspronkelijk een initiatief van de stichting (Vrienden van) het Huis voor democratie en rechtsstaat, een actiecomité van Haagse burgers. Sinds 2007 ijverde deze stichting voor de oprichting van een kenniscentrum in Den Haag, dat zich moest toeleggen op het overdragen van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en de werking van de democratie in al haar aspecten.

Eind 2007 gaf het kabinet bij monde van toenmalig minister-president Balkenende i aan vergaande interesse te hebben in het opzetten van een 'huis van de democratie'. In 2008 werd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst i een stuurgroep in het leven geroepen, waarin de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de burgemeester van Den Haag en de minister zelf zitting hadden. Deze stuurgroep had de taak om de besluitvorming voor te bereiden bij de vormgeving en opbouw van het Huis voor democratie en rechtsstaat.

In 2010 werd de Stichting Huis voor democratie en rechtsstaat officieel opgericht, als opvolger van het oude actiecomité, en vond de oprichting van het Huis voor democratie en rechtsstaat in wording plaats.

Op 15 september 2011 werd ProDemos officieel geopend. Tot die tijd heette ProDemos 'Huis voor democratie en rechtsstaat', deze oorspronkelijke naam staat nu in de ondertitel van ProDemos. Het bezoekerscentrum aan de Hofweg in Den Haag is een goede uitvalsbasis voor stadswandelingen door politiek Den Haag, rondleidingen en bezoeken aan het parlement, de rechtbank en het Vredespaleis.

2.

Organisatie

Van 20 januari 2020 tot 1 maart 2021 was Sjef van Gennip de waarnemend directeur. Op 1 maart werd hij opgevolgd door Eric Stokkink. Eddy Habben Jansen, die vanaf juli 2016 directeur was, maar al geruime tijd met ziekteverlof was, trad in mei 2020 af. Van 11 april 2011 tot 1 juli 2016 was oud-ChristenUnie i-Kamerlid Kars Veling i directeur van ProDemos.

De Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof (SBB) en de stichting Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), beide gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i, zijn opgegaan in het Huis voor democratie en rechtsstaat. Als gevolg hiervan zijn deze twee instanties als zelfstandig functionerende instellingen opgeheven. De taken worden nu uitgevoerd door ProDemos.

3.

Activiteiten

ProDemos biedt voor verschillende doelgroepen programmatrajecten met een thematische rode draad, zoals de Grondwet, (de geschiedenis van de) Nederlandse democratie, Het Koninkrijk der Nederlanden, Europa, het wetgevingsproces, de rechtsstaat, mensenrechten, vrijheid en verantwoordelijkheid. ProDemos fungeert daarnaast als opleidings- en debatcentrum.

4.

Meer informatie

Voor meer informatie over ProDemos en haar activiteiten verwijzen wij u naar de website van ProDemos.