Doe mee aan het debat: Zou Europa gevangenen uit Guantánamo moeten opnemen?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 3 februari 2009, 15:42.

Op 22 januari tekende de President van de VS, Barack Obama i, een besluit om het controversiële detentiecentrum Guantánamo voor gevangenen verdacht van terrorisme "zo spoedig mogelijk als haalbaar maar niet later dan één jaar na ondertekening van dit besluit" te sluiten. In Europa is er een discussie of het continent voormalige gevangenen zou moeten opnemen. Op dinsdagmiddag staat deze kwestie op de agenda van de parlementsleden. U kunt deze week mee debatteren op de verkiezingswebsite.

In 2006 nam het Parlement een resolutie aan waarin de VS-regering wordt verzocht om "de detentiefaciliteit van Guantánamo Bay te sluiten". Het Parlement drong erop aan "dat elke gevangene conform het internationaal humanitair recht wordt behandeld en als hij in staat van beschuldiging wordt gesteld wordt berecht in een eerlijk en openbaar proces".

In dezelfde resolutie verzocht het Parlement de Amerikaanse autoriteiten om "ervoor te zorgen dat vrijgelaten gevangenen niet worden teruggestuurd naar staten waar zij het risico lopen op foltering of een wrede, onmenselijke of vernederende behandeling".

In het besluit van de VS staat dat als individuen die onder dit besluit vallen op het tijdstip van sluiting van Guantánamo daar nog gevangen worden gehouden, zij  "naar hun geboorteland moeten terugkeren, zullen worden vrijgelaten, overgebracht worden naar een derde land of overgebracht worden naar een andere detentiefaciliteit van de Verenigde Staten".

De lidstaten van de EU zijn tot dusver niet met een gemeenschappelijk standpunt gekomen wat betreft de vraag of voormalige gevangenen uit Guantánamo in de EU kunnen worden opgenomen. Lees wat de parlementsleden van over het hele politieke spectrum hierover denken en geef ons uw commentaar.

Pro: Toon solidariteit met de nieuwe regering van de VS

Het Spaanse sociaaldemocratische parlementslid Bárbara Dührkop, wier echtgenoot door ETA terroristen werd gedood, zei: "Als de VS daadwerkelijk zeggen dat wij tot een oplossing kunnen bijdragen, denk ik dat Europa zou moet samenwerken, solidariteit zou moeten tonen en de VS zou moeten helpen door gevangenen op te nemen. Maar dit moet van geval tot geval worden beslist en wij zouden bij elke gevangene moeten nagaan waar deze van wordt beschuldigd."

De Duitse Liberaal Alexander Alvaro: "Jarenlang hebben wij de pretentie gehad het morele geweten van de regering Bush te zijn en een onmiddellijke sluiting van Guantánamo geëist. Er is nu een President die dat wil doen maar die onze hulp als partners nodig heeft. En wat doen wij? Wij laten hem in de steek. Ik verwacht dat wij onze menselijke verantwoordelijkheid opnemen en doen wat wij kunnen om gevangenen van Guantánamo op te nemen."

Een Nederlands parlementslid van de Groenen, Kathalijne Buitenweg i, vindt dat de Europese landen verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor de "eerlijke en veilige behandeling van gevangenen", vooral zij die niet naar hun landen van herkomst terug kunnen keren. "De Oeigoeren, de moslims van China, bijvoorbeeld, kunnen niet naar de VS noch naar hun eigen land teruggaan waar zij gemarteld zouden kunnen worden."

Contra: Het is ons probleem niet, maar zou dit kunnen worden

Manfred Weber, een Duits parlementslid en coördinator van de leden van de christendemocratische fractie in de commissie Burgerlijke vrijheden, verwelkomt het voornemen van de regering Obama om Guantánamo binnen een jaar te sluiten maar vindt dat alleen de VS voor de gevangenen verantwoordelijk zijn. "Zij hebben het kamp opgezet. Waarom zou Europa mensen opnemen die mogelijk een gevaar kunnen opleveren. Voor hen die misschien onschuldig zijn, is de VS nog meer verantwoordelijk. Obama moet zelf zijn problemen oplossen."

Citaat.

"Deze mensen zijn gevaarlijk, zij moeten naar huis worden teruggestuurd."

Mogens Camre

Het Deens parlementslid Mogens Camre van de Unie voor een Europa van Nationale Staten, zegt de gevangenen absoluut niet op te willen nemen. "De gevangenen in Guantánamo zijn niet het probleem van de EU. Hen opnemen is een ziek idee. Wij moeten niet meer terroristen naar de EU brengen: de EU heeft al genoeg terroristen. Deze mensen zijn gevaarlijk, zij moeten naar huis worden teruggestuurd. Als zij onschuldig waren, zouden zij niet in Guantánamo zijn. Het zou waanzin zijn om hen in de EU op te nemen: zij zouden Europese burgers doden."

Op dinsdagmiddag 3 februari zullen de parlementsleden over deze kwestie debatteren en zullen zij vertegenwoordigers van de Raad en van de Commissie over de kwestie horen. U kunt zelf aan het debat online deelnemen door naar het artikel op de verkiezingswebsite te gaan, waar u onderaan het artikel een ruimte vindt om commentaar te leveren (via de laatste link hieronder).

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/headlines/product.htm?language=NL&ref=20090202STO47917&secondRef=0