Eerste Kamer wil eigen verkiezingswijze aanpassen

woensdag 4 februari 2009

Tijdens een debat gisteren in de Eerste Kamer bleek er een meerderheid te bestaan voor veranderingen in de verkiezingswijze van de Eerste Kamer. De drie moties die in het debat zijn ingediend worden vrijwel kamerbreed ondersteund. Ze zullen waarschijnlijk tijdens de volgende plenaire vergadering worden aangenomen.

De moties vragen staatssecretaris Bijleveld i de Kieswet te wijzigen op drie punten: een verhoging van de voorkeursdrempel naar 100 procent, het aangaan van lijstverbindingen vóór de Provinciale Statenverkiezingen en het tegelijkertijd houden van Eerste Kamerverkiezingen in alle Statenvergaderingen. Als de moties worden aangenomen zal de staatssecretaris proberen voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2011 de benodigde wijzigingen in de Kieswet aan te brengen.

Aanleiding voor de discussie over de verkiezingswijze vormen de Eerste Kamerverkiezingen van 2007. Toen kwamen vijf kandidaten dankzij voorkeursstemmen in het parlement.

bron: stenogram Eerste Kamer

 

meer over

verwant nieuws