Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Deze Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties in Nederland. De NVR is opgericht in 1898. De gezamelijke inzet van de lidorganisaties voor de belangen van vrouwen zorgt ervoor dat NVR een uitstekende lobbypositie kan innemen binnen Nederland en de Europese Unie i. De achterban van NVR bestaat onder andere uit huisvrouwen, vrouwelijke ondernemers en politica, alsmede religieuze vrouwenorganisaties en vrouwenbonden van het platteland.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

2.

3.

4.