Parlementsleden verdeeld over nieuwe antidiscriminatiewetwetgeving

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2009, 12:48.

Sinds 2000 heeft de EU wetgeving om discriminatie op grond van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid en godsdienst/overtuiging op de arbeidsmarkt uit te bannen. De EU wil dit nu uitbreiden naar andere gebieden dan werk. "Dit grote gat in de wetgeving heeft betrekking op essentiële diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting," verklaart rapporteur Kathalijne Buitenweg i in aanloop naar het plenaire debat op woensdag.

Onlangs gaf 15% van de ondervraagden in een Eurobarmeteronderzoek aan dat zij het afgelopen jaar een vorm van discriminatie hadden meegemaakt. De parlementsleden zijn het erover eens dat meer wetgeving nodig is. Er is echter nog geen overeenstemming over hoe de wetgeving er precies uit zal moeten zien.

"Onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting zijn gebieden waar wij momenteel een inconsistente en onaanvaardbare situatie hebben. Een zwarte lesbische vrouw zou juridisch worden beschermd tegen discriminatie op grond van haar ras of sekse maar niet op basis van haar seksuele geaardheid. De nieuwe richtlijn probeert de hiaten in de bestaande wetgeving op te vullen," zegt Buitenweg , een Nederlands lid van De Groenen. Zij hoopt dat de nieuwe wetgeving "volledig zal worden gesteund door het Parlement als geheel".

De meerderheid in de parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken steunde het verslag maar de Europese Volkspartij en Europese Democraten (EVP-ED), de grootste fractie in het Parlement, heeft twijfels over de methode: "De EVP-ED maakt zich hard voor elke soort discriminatie. Wij vrezen echter dat deze nieuwe richtlijn extra bureaucratie met zich mee gaat brengen. Veel van de regelgeving is niet gunstig voor alle betrokken partijen, met inbegrip van gehandicapte mensen," zegt het Duitse parlementslid Manfred Weber (EVP-ED).

Het Parlement zal op donderdag 2 april over de nieuwe richtlijn stemmen.

De EU tegen discriminatie

De gebieden waar de nieuwe antidiscriminatiewetgeving van toepassing zal zijn, zijn bijvoorbeeld sociale bescherming en sociale voordelen, gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot goederen en diensten inclusief huisvesting. De leden van de betrokken parlementaire commissie zouden de nieuwe wetgeving ook graag van toepassing zien op vervoer.

Verder vindt de parlementaire commissie dat de richtlijn ook betrekking moet hebben op meervoudige discriminatie en op intimidatie. De leden roepen ook op tot maatregelen om personen met een handicap effectieve niet-discriminerende toegang te geven, bijvoorbeeld door toegang voor rolstoelen in een gebouw. Dergelijke maatregelen mogen echter "geen onevenredige belasting vormen".

Sommige verschillen in behandeling worden getolereerd zoals risicofactoren in verband met handicap en leeftijd wanneer is aangetoond dat dit doorslaggevende factoren voor de risicobeoordeling zijn. Verder kunnen verschillen in behandeling op grond van leeftijd en handicap worden toegestaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de toegang tot alcoholhoudende dranken, wapens of rijbewijzen.

Het Parlement wordt voor de richtlijn geraadpleegd. Voor de aanname is eenparigheid van stemmen vereist in de Raad.