Artikel 4: Bescherming van individueel bezit

3
Artikel 4
5

Ieder Burger is volkomen vrij, om te beschikken over zijne goederen i, inkomsten, en de vruchten van zijn vernuft en arbeid, en voords, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.