Artikel 8: Eerbiedige erkentenis Albestuurend Opperwezen

7
Artikel 8
9

De eerbiedige erkentenis van een Albestuurend Opperwezen versterkt de banden der maatschappij, en blijft iederen Burger ten duursten aanbevolen.

1.

Toelichting Literatuur

De discussie rond de Staatsregeling begon op 2 januari 1797. In de discussie over de Proclamatie, die aan de Staatsregeling vooraf moest gaan, stonden de volksvertegenwoordigers uitgebreid stil bij de rol die godsdienst in de tekst moest spelen.

Predikant Johannes van Lokhorst vond dat godsdienst niet genoemd hoefde te worden. Van Lokhorst bepleitte wel dat het Bataafse volk het bestaan van een 'Alwijs en Goedertieren Opperwezen' moest erkennen, met een plechtige belofte dat ieder vrij was God naar de overtuiging van zijn hart te dienen. Daarbij zou de Staat de openbare eredienst moeten beschermen.

Bron: Staatsregeling (2005), 28.