Slotverklaring

Het Bataafsche Volk geeft dit heiligst Pand zijner aangenomen Grondstellingen van het Maatschappelijk Verdrag ter bewaaringe over:

  • aan de getrouwheid der Vertegenwoordigende Hoogste Magt, van het Uitvoerend Bewind, van de Regters, en van alle Bewindslieden;
  • voords aan de werkzaamheid der Huisvaders en Moeders,
  • aan de verlichting der jonge Burgers,
  • aan de deugd der Burgeressen, en
  • aan den moed van alle Bataafsche Ingezetenen:

Willende denzelven bestendiglijk hebben herinnerd, dat van de egte waardeering hunner vrijheid, en van de verstandige en eerlijke beoefening hunner afzonderlijke en algemeene Regten en Pligten, voornaamlijk, de duurzaamheid, het behoud en geluk, afhangt van het Vaderland, dat zij behooren te beminnen.

Deze tekst is de afsluiting van het slotartikel 72 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels.