Status van de grondregels

Inhoudsopgave van deze pagina:

70: Wijziging Staatsregeling

Geene verandering, noch vermeerdering, dezer Grondregelen, noch ook der Staatsregeling, zal plaats grijpen, dan gestaafd door den wil des Volks, en naar derzelver voorschrift.

71: Verbod tot opstelling reglementen in strijd met Staatsregeling

Geen Genootschap, of verzameling van afzonderlijke Persoonen, van welken aard ook, heeft of maakt Reglementen, strijdig met deze Grondbeginselen, of met de Acte van Staatsregeling.

72: Besluiten der Vertegenwoordigende Magt hebben kragt van Wet

Alle besluiten der Vertegenwoordigende Magt, met deze Grondregelen, en met de daarop gebouwde Staatsregeling overeenkomstig, hebben, ten allen tijde, de kragt van Wet.