Artikel 7: Bijzondere bepaalingen der verschillende administratieve eenheden

6
Artikel 7
8

Het Vertegenwoordigend Lichaam regelt, ten spoedigsten, de bijzondere bepaalingen der verschillende Departementaale Omtrekken, Ringen en Gemeenten, in ieder Departement, en der Hoofdplaatsen in de onderscheiden Ringen. Het doet daarvan eene Algemeene Kaart vervaardigen, en door den Druk gemeen maaken.