Artikel 73: Inverzekeringname na lijstraflijke misdaaden

72
Artikel 73
74

Wegens lijfstraflijke misdaaden op de daad agterhaald, kunnen zij in verzekering worden genomen. Doch word daarvan, onverwijld, kennis gegeven aan het Vertegenwoordigend Lichaam.