Artikel 79: Eerste Kamer kan aanklagt tegen Lid seponeren

78
Artikel 79
80

De Eerste Kamer kan terstond, en zonder eenigzins in de zaak te treden, bij meerderheid van stemmen, verklaaren, dat er geene reden is, om over de aanklagt te raadplegen.