Artikel 87: Leden mogen geen bloedverwanten zijn

86
Artikel 87
88

Zij, die elkanderen bestaan tot in den vierden graad van Maagschap, hetzij door Bloedverwantschap, of door Huwelijk, kunnen niet, te gelijk, Leden zijn van het Uitvoerend Bewind, noch ook elkanderen daarin opvolgen, dan na een tusschentijd van twee jaaren.