Artikel 90: Besluiten worden bij meerderheid genomen

89
Artikel 90
91

Alle Besluiten van het Uitvoerend Bewind worden genomen, bij meerderheid der tegenwoordig zijnde Leden, mids zijnde ten minste drie in getal.