Artikel 98: Raaden van Administratie en Commissarissen van de Nationaale Tresorie

97
Artikel 98
99

De beide Raaden van Administratie, over de buitenlandsche Etablissementen, Bezittingen en Coloniën der Republiek, zoo ook Commissarissen van de Nationaale Tresorie, worden aangesteld door het Uitvoerend Bewind, en zijn aan hetzelve ondergeschikt, en verändwoordlijk.