Artikel 118: Afstand tussen Krijgsmagt en Vertegenwoordigend Lichaam

117
Artikel 118
119

Het doet geene gewaapende Manschap in de Verblijfplaats van het Vertegenwoordigend Lichaam, zelfs niet binnen drie uuren afstands van dezelve, bijëenkomen, noch doortrekken, dan met toestemming, of op vordering, van dat Lichaam.