Artikel 120: Blokkade Havens in tijd van nood

119
Artikel 120
121

Het kan, in tijd van nood, alleen voor zekeren bepaalden tijd, het vertrek der Nationaale en Vreemde Schepen, uit de Havens of van de Rheeden der Republiek verhinderen.