Artikel 127: Handhaving Financiëele Wetten en Ordonnantiën

126
Artikel 127
128

Het ziet toe, dat de Financiëele Wetten, en Ordonnantiën, van het Vertegenwoordigend Lichaam, door de geheele Republiek, getrouwlijk worden gehandhaafd en nagekomen.