Artikel 128: Aanstelling Ontvangers en andere Financiëele Beambten

127
Artikel 128
129

Het stelt alle de Ontvangers, en andere Financiëele Beambten, in de Departementen aan, op instructiën door het Vertegenwoordigend Lichaam goedgekeurd. Het houd dezelven tot hunnen pligt, en kan hen, wegens pligtverzuim, van hunne posten ontzetten.