Artikel 132: Vorming eenigen nieuwen Post, Ambt of Bediening

131
Artikel 132
133

Indien het Uitvoerend Bewind nodig oordeelt, eenigen nieuwen Post, Ambt, of Bediening te vormen, zend het een voorstel daartoe aan het Vertegenwoordigend Lichaam.