Artikel 135: Algemeen Verslag van den staat der binnenlandsche en buitenlandsche Zaken aan beide Kamers

134
Artikel 135
136

Het geeft tweemalen in ieder jaar, een schriftlijk algemeen verslag, van den staat der binnenlandsche en buitenlandsche Zaken, aan de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam, in een geheim Committé daartoe vergaderd.