Artikel 138: Gevolmagtigden van buitenlandsche Hoven

137
Artikel 138
139

Het verleent, in het openbaar of afzonderlijk, gehoor aan alle Gevolmagtigden van buitenlandsche Hoven.