Artikel 140: Vredesonderhandelingen, Tractaaten van Vriendschap of Koophandel, Alliantiën met vreemde Mogendheden

139
Artikel 140
141

Het zal de onderhandelingen over Vrede, het maaken van Tractaaten van Vriendschap of Koophandel, en het aangaan van Alliantiën met vreemde Mogendheden, voorbereiden, voordzetten en sluiten, mids onder de opvolgende ratificatie, en bekragtiging van het Vertegenwoordigend Lichaam.