Artikel 145: Immuniteiten

144
Artikel 145
146

De wijze van vrijwaaring en regtspleeging, omtrend de Leden van het Uitvoerend Bewind, is dezelfde als die, welke, bij TIT. III, AFD. IV, omtrend de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam is bepaald.