Relatie met Vertegenwoordigend Lichaam

Inhoudsopgave van deze pagina:

132: Vorming eenigen nieuwen Post, Ambt of Bediening

Indien het Uitvoerend Bewind nodig oordeelt, eenigen nieuwen Post, Ambt, of Bediening te vormen, zend het een voorstel daartoe aan het Vertegenwoordigend Lichaam.

133: Voordragt voorstel en maatregelen tot heil van den Lande

Het kan, ten allen tijde, aan het Vertegenwoordigen Lichaam een voorstel doen, en maatregelen voordragen tot heil van den Lande, doch het doet zulks nimmer in de form van eene Wet.

134: Consideratie, advies en bericht aan beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam

Hetzelve dient, aan beide de Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam, van consideratiën en advies, of ook van berigt, in alle gevallen, waarin zulks van hetzelve gevorderd word.

135: Algemeen Verslag van den staat der binnenlandsche en buitenlandsche Zaken aan beide Kamers

Het geeft tweemalen in ieder jaar, een schriftlijk algemeen verslag, van den staat der binnenlandsche en buitenlandsche Zaken, aan de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam, in een geheim Committé daartoe vergaderd.